Ekoloji Nedir?

Ekoloji, bilimin her dalına uzaktan ya da yakından bir şekilde değmekte olan, her alan ve bölüme kesinlikle herhangi ana bir yerden dokunabilen, sayısız Ekolojistten oluşan, bünyesi dahilinde sayısız düzey ve oranda etkili binlerce bilimsel çalışma hazırlamakta olan bir bilim dalıdır.

Tüm bunların haricinde ekoloji’ye dair, yani bir diğer açıdan doğaya dair olan yapılan sayısız araştırma söz konusudur. Dünya genelinde birçok alanda ve kategoride ekolojiye dair yapılan araştırmalara çok ciddi bütçeler hazırlanmaktadır.

Çünkü ekoloji , bir bakıma Dünya'nın, geleceğine, geçmişine ve şu anına dair araştırma yapmakta yapabilmekte olan tek bilim dalıdır.

Ekolojinin Önemi

Ekolojiyi diğer bilim dallarından ayıran en önemli nokta canlıların yaşam şekillerinin bulundukları ortamı ne şekilde etkilediğinin inceleniyor olmasıdır. Ekolojik dengenin bozulmasında insan oğlu ve diğer canlıların oluşturduğu şartların yanı sıra geri dönüşüm sağlamayan ve olumsuz etkisi uzun süre devam eden nükleer atıklarda yer almaktadır.

Dünya üzerinde 7 milyardan fazla insan nüfusunun yanı sıra çok sayıda hayvan ve bitki yer almaktadır.Çevre kirliliğinin giderek arttığı düşünüldüğünde dünya kısa zaman içerisinde yaşam belirtlilerini kaybeden bir gezegen haline dönüşecektir.

Ekolojik dengenin bozulması ile birlikte başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bir çok gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkeler çevre kirliliğinin önüne geçmek için projeler başlatmıştır.Artan nüfus , düzensiz yapılanma , gıda ve enerjinin düzensiz kullanımı gibi bir çok etken ekolojik dengenin bozulmasına etkendir. İklimlerin bozulması , nükleer atıklar , yaygınlaşan hastalıklar gibi birçok olumsuz etkinin önüne geçebilmek adına yapılan çalışmalar neticesinde günümüzde Eko Etiket projesi hayat geçmiştir.

  • Ekoloji Kelimesi Ne Anlama Gelir?

    Etimolojik kökeni Eski Yunancaya dayanan ekoloji kelimesinin günümüzdeki anlamı kısaca "çevre bilimi" dir. Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir ve botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, anatomi, morfoloji, patoloji, pedeloji, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır.

  • Ekolojik Ürün Nedir?

    En yalın tanımı ile ürünün üretimi için kullanılan ham maddeden tüketiciye ulaşıncaya ve hatta tüketim sonrasında geri dönüşümü ile doğaya ulaşıncaya kadar ki süreçlerin hiçbirinde zararlı kimyasal girdi, katkı maddesi veya yöntem kullanılmadan üretilen ve muhakkak sertifika ile belgelendirilen ürünlerdir.

  • Ekolojik Sertifika Nedir?

    Ekolojik sertifika, söz konusu olan bir ürünün, ham madde olarak kullanılan malzemesinin ve yapım aşamasında kullanılmakta olan, malzemelerinin herhangi birinde, kimyasal ya da uyarıcı bir maddenin kullanılmamış olması ve tamamen doğal olması sonucu, verilen sertifikaya denilen isimdir.

Ekolojik Haberler

Dünyanın Ekolojiye Yaklaşımı ...

2018-10-15

Tüm Dünya'da ekolojinin değeri etkili bir şekilde bilinmektedir. Öyle ki bu ana değer kapsamında, ...

Devamını Göster

Ekolojik Sertifika Çalışmaları ...

2018-10-15

Eko etiket, Dünya genelinde kabul görmüş son derece etkili bir ürün lisanslama, güvenilirlik artı ...

Devamını Göster

Türkiye'de Ekoloji ...

2018-10-15

Ülkemizde ekoloji birçok birey tarafından etkili bir şekilde üzerinde çalışılmakta olan bir konud ...

Devamını GösterEkolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.