Blog

Eko Etiket Nasıl Alınır?

Ekoloji ; Fransızca kökenli bir ifade olmakla birlikte çevre bilimi anlamına gelmektedir.Ekoloji doğada yaşayan canlıların oluşumları ile biyolojik özellikleri ile ilgilenmez .Canlıların ; insanların , hayvanların ve bitkilerin birlikte ya da ayrı ayrı olarak yaşama ortamları ile ilgili çevrelerine verdikleri olumlu veyahut olumsuz etkilerini incelemektedir. Ekoloji bir dilim dalıdır. Canlılar denildiği zaman doğada yaşayan ve canlı olan tüm varlıkları kapsamaktadır.

Aynı zamanda ekoloji tüketim ürünlerini de kapsamaktadır. Yani ekoloji doğayı etkileyen tüm varlıkları incelemektedir. Çevre ise , herhangi bir canlının yaşamını sürdürebildiği ve neslinin devamlılığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu yaşama ortamını ifade eder.Ekoloji canlılar ile ilgilenirken çevreyle ilgili ise ekoloji ile ilgili olan anlamındadır. Yani tüm canlıların çevreye olan etkilerinin incelenmesidir.Dünyanın var oluşundan bu yana göller, denizler , kara sular ve hava sahaları dahil olmak üzere insanoğlu ve tüm mikroorganizmalar arasında biyolojik bir denge vardır.

Bu sebeple canlılar ve çevre arasındaki dengenin korunması ve aralarındaki sistematiğin bozulmaması gerekmektedir.Bilim dünyasının çevre dengesi üzerinde son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalar ve araştırmalar ise ekolojik dengenin bozulduğunun ve dolayısı ile bu dengenin düzenli işleyişini sağlamak gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için çevre ve diğer canlılar ile etkileşim içinde olmalıdır. Dünya nüfusunun hızlı artışı doğal kaynakların hızla tüketilmesini de beraberinde getirmektedir. Ekolojik dengenin bozulması demek canlılar için yaşanılacak ortamında kalmadığı anlamını da beraberinde getirmek ile birlikte ciddi tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.

Daha anlaşılır bir ifade tüm canlılardaki hızlı üreme ile dünyada bulunan doğal denge bozulmaktadır. Doğal kaynaklar yetersiz kalmaktadır .Nüfusun artması ile birlikte tüketiminde artıyor olması kaçınılmazdır. Dolayısı ile bu alanda yapılan çalışmalar ile üretimden tüketime ve geri dönüşüm sistemine kadar bir çok alanda önlemler alınmalıdır.Avrupa Birliği konseyinin 1992 yılında başlattığı yeşil dünya projesi ile ekolojinin bozulan dengesinin yeniden düzeltilmesi hedeflenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin bu konudaki hassasiyeti tüm dünya ülkelerine öncülük etmektedir. Büyük bir çarkın içerisinde yaşamaktayız.

Dolayısı ile bu çarkın bir dişlisinin bozulması demek doğal dengenin bozulması demektir. Bir canlının azalması bir başka canlının yok olması demektir. Bu durum ile dünyanın coğrafi yapısı değişeceğinden iklimlerinde değişmesi söz konusu olacağından dünya için bir felaketin başlangıcıdır.Ekolokik dengenin bozulması canlıların yaşam alanlarına verdikleri zarar ile orantılı olduğu üzere doğal yollar ile de olabilir. Bu durumda insanların yaşam alanlarına daha az zarar vererek yaşamaları gerektiğinin bilincinde olmaları gerekmektedir. Bireysel olarak düşünüldüğünde dünyaya daha az atık bırakmak yapılacak en önemli çalışmaların başında gelmektedir.

Yıllardır duyduğumuz bir bilgi olarak kullanılan deodorantların ozon tabakasına ( atmosfere) zarar verdiğini bilerek hala tüketime devam edilmesi bilinçli olarak doğal çevreye zarar vermektir.Hayvan atıklarının doğa üzerinde kısa sürede yok olduklarını biliriz ancak insanoğlu olarak çevreye bıraktığımız kimyasal atıkların zararları tartışmasız dünyanın yok olması için başlı başına bir tehlikedir.Kullandığımız tüketim malzemelerinden doğal enerjilere kadar her konuda ekstra dikkat etmemiz gerekmektedir.Geri dönüşümü eko sistem için tehlike oluşturmayacak duyarlı ürünler kullanmaya çaba göstermeliyiz.

Bu aşamada kurumumuz Ekomark©, canlıların tüketimi ile doğabilecek doğal kaynakların tahrip edilmesi ve çevre kirliliklerinin azalması , tüketiciler bilinçlendirmek ve doğal dengenin bozulmasının önüne geçebilmek adına ekolojik sisteme karşı sorumluluk bilinci ile Ekomark Standartları adı altında belgelendirme çalışmaları yürütmektedir. Ekomark Standartları belgelendirmesi ve yönetmeliği tamamen özgün olmak ile birlikte bakanlıkça öngörülen yeşil dünya yönetmeliklerini ve dünyanın dengesinin korunması bilinci ile oluşturulmuştur. Kurumumuz Ekomark Standart Belgelendirmesini talep eden firmalara tamamen aynı sorumluluk bilincinde olmaları ve standartları yerine getirebilen firmalara vermektedir.

Ekomark belgesi uluslararası geçerliliğe sahiptir.Bu sebeple uluslar arası piyasada güçlü bir rekabet ortamı sağlayacaktır. Kuruluşumuz, dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek kendi özünde oluşturmuş olduğu Ekomark standartlarını da bu anlamda güncellemektedir. Firmamıza gelen talepler kurumumuzun bünyesinde bulunan uzman ekipler tarafından ön değerlendirmeden geçmektedir. Ön değerlendirme ve testlerden geçen başvurular için Avrupa stnadartlarında ürün ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ekomark etiketi verilmektedir.Ekomark olarak düzenlemiş olduğumuz Ekomark Standart Belgesinin uluslar arası anlamda geçerliliğini koruması için kuruşumuz uluslarası akredite kuruluşlardan akredite almıştır.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.