Ekolojik Ürün Nedir?

Ekolojik ürün diğer bir adı ile organik üründür. Günümüzde en çok tarım ürünlerinde karşımıza çıkan organik ürün hakkında birçok yanlış bilgi mevcuttur. En yalın tanımı ile ürünün üretimi için kullanılan ham maddeden tüketiciye ulaşıncaya ve hatta tüketim sonrasında geri dönüşümü ile doğaya ulaşıncaya kadar ki süreçlerin hiçbirinde zararlı kimyasal girdi , katkı maddesi veya yöntem kullanılmadan üretilen ve muhakkak sertifika ile belgelendirilen ürünlerdir.Belgelendirme sırasında tüm süreçlerin izlenebilir ve kontrol edilebilir olması esastır.

Aynı zamanda standartları yönetmelikle belirlenmektedir. Ekolojik ürünler (organik) ; doğal, hakiki, köy üretimi gibi tanımlar ile karıştırılmamalıdır. Ekolojik üretimde dışarıdan kimyasal ya da katkı maddesi kullanılmaz ve kesinlikle sertifikalı olmalıdırlar. Organik Pazar adı altında piyasalarda fahiş fiyatlarda natürel ürünler satılmaktadır ancak bu tarz ürünlerin sertifikası ya da standartları olmaması sebebi ile ekolojik ürün tanımına girmemektedirler.

Ekolojik ürünlerin tespiti için Bakanlıkça 17 kuruluş görevlendirilmiştir. Her ürün laboratuvar testlerinden geçirilerek belgelendirilmektedir. Organik ürün ürettiği belirlenen kuruluşlar yılda en az bir kere teftiş edilmektedir.Üretime konu olan ürünler sadece tarım sektöründe geçerli değildir. Son dönemlerde kimyasal kullanılmadan doğal yollarla üretilen pamuklar ile üretilen tekstil ürünlerinin de tercih edilmesi toplumun ekolojik ürünler konusundaki bilinçlendirilmesinin etkilerini göstermektedir.

Ekolojik nedir ?

Ekoloji kelimesi eski Yunancadan gelir ve yuva anlamındadır. Her türlü canlının yaşam döngüsü içerisinde çevresine verdiği zararları inceler. Aynı zamanda biyolojinin bir dalı olmakla birlikte bilim dalıdır. Ekolojik ise çevre bilimi ile ilgili anlamına gelmektedir.Tüm canlılar yaşamlarını sürdürmek için tüketim halindedir. Tüketim beraberinde tahribatı da getirmektedir. Yani her canlı hayatını sürdürebilmek için yakın çevresine kalıcı zararlar verebilecek bir tehlikedir. Bu anlamda incelendiğinde bilinçsiz olarak kullanılan her nevi ürün ve davranış ile doğal kaynaklara da zarar verdiğimiz bir gerçektir.

Çevreye zarar vermemek için ekolojik ürün kullanımına dikkat etmeliyiz. Çevre kirliliğini engellemek ve ekolojik dengeyi koruyabilmek adına bireysel olarak alınabilecek birincil önlem diye düşünebiliriz.Bilim adamları uzun yaşamanın sırlarını araştırmaktadır. Ekolojik dengenin korunması ile ve organik ürünlerin kullanımlarının artması ile insan ömrünün de daha uzun olacağı göz ardı edilemez bir gerçektir. Organik / Ekolojik ürün kullanımı hava, toprak , doğal su kaynaklarının bütünlüğünü koruyacaktır. Dolayısı ile doğada yaşayan canlıların yaşam alanları kalitesini arttıracaktır. Doğadaki her canlının bir diğerinin yaşamını sürdürebilmesi için var olduğunun bilinci ile bu bütünsel dengenin korunması önemlidir. Doğanın dengesinin korunması ve canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve dünyanın sistematiğinin korunması ekolojik etkileşimle orantılıdır.

Ekolojik ürün kullanımı için basit beş sebep

• Lezzetlidir ; Kimyasal kullanılarak üretilen GDO lu ürünlerde demir tadı vardır ancak tamamen doğal yöntemlerle üretilen , ilaç kullanılmayan tarım ürünlerinin lezzeti diğerlerinden hemen ayırt edilir. Daha sağlıklı hissettirir ve doğaya zarar vermediği için iyi hissettirir.
• Ekolojik ürünler garantilidir. Garantisi ise sertifikasıdır. Özel laboratuvarlarda testlerden geçirilerek belgelendirilen ürünleri satın alırken sertifikalarını isteyebilir ve bilinçli bir tüketici olarak neyi satın aldığınızı bilirsiniz.
• Sağlık problemlerinin bir çoğu nasıl üretildiklerini bilmediğimiz ilaçlanarak büyütülen sebze ve meyve tüketimidir. Mevsiminde üretilmeyen seracılık ürünleri ile insan sağlığına ciddi zararlar verebilecek bir çok gıda ürünü tüketilmektedir. Doğal gübreler ile üretilen mevsiminde yetişen organik ürünler ise daha sağlıklı bir nesilin yetişmesi için önemlidir.
• Ekolojik tarım ile toprağı koruruz ; yani uygun toprakta uygun ürünün üretilmesi ile toprağın biyolojik yapısı da korunmuş olur.
• Doğal su kaynaklarını koruruz ;Dünyanın dörtte üçünün ve hatta insan vücudunun dahi dörtte üçünün su olduğunu düşünürsek canlıların yaşamlarını sürdürmek için doğal kaynak sularının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluruz.Su kaynaklarına sentetik , kimyasal atık ve ilaçlarının karışması ile ihtiyacımız olan suyu kirletmiş oluruz ancak ekolojik üretim ile doğal kaynak sularına da zarar vermeyerek tüm canlıların ihtiyacı olan suyu da korumuş oluruz.

Ekomark olarak dünyanın gelişimine ve insan sağlığına önem vermekteyiz. Kurumumuz tarafından geliştirilen kendine özgü Ekomark Standart Belgelendirmesi ile ürün güvenilirliğini belgelendirmekteyiz. Başvuru sonrasında uzman kadromuz ile ön eleme ve testlerden geçen ürünler için Ekomark etiketi vermekteyiz. Kurumlara ve ürünlere ayrı ayrı belgelendirme yapılabilmektedir.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.