Ekoloji Terimleri

Günümüzde sayısız alan ve bölümde etkin olarak görevine devam etmekte olan Ekoloji bilimi, bünyesinde sayısız düzey ve oranda kendi bağlamında terim bulundurmaktadır. Bu terimler birçok açıdan değerlendirildiğinde ekolojiye ve günümüz bilim dallarına etkin olarak katkı sağlamakta olan son derece önemli olay ve yargılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu yazımızda, araştırmamızda terimlerimizin tamamına değineceğiz. 

Ekoloji (Çevrebilim) : Dünya genelinde bulunmakta olan tüm canlıları ve onların bulunmakta oldukları çevrenin tüm bölümlerini detaylı olarak inceleyen bilim dalıdır.

Ekosistem : Doğa genel anlamda ekosistem kavramına eş olarak gösterilebilir. Öyle ki ekosistem, canlı ile cansız bütün hayvanların ve dahi sisteme dahil olan bireylerin oluşturmakta oldukları yaşam alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biyom: Yukarıda bahsetmiş olduğumuz, canlı ve cansız varlıkların tamamını oluşturmakta olan ekosistemlerden, daha geniş ve etkili olan bölgelerdir, biyomlar... Bu terime örnek olarak ise çöl biyomlarını veririz. Çöl biyomu denilince, çöl dahilinde bulunmakta olan tüm ekosistemleri kapsamaktadır.

Habitat: Habitat, genel bağlamda söz konusu olabilecek bir tek türün, yaşadığı alan ve bölge olarak nitelendirilmektedir.

Popülasyon: Belirli bir alan ve bölgede yaşamakta olan, hayatlarını sürdürmekte olan canlılara verilmekte olan bilimsel isim, ad.Popülasyon dengesi Günümüzde, söz konusu olabilecek bir canlı türünün üreyerek artması, belirli bir zamana kadardır. Söz konusu canlının belirli zaman diliminden sonra üremesi, artması duracaktır. Ardından, canlının üremesi yani fiziksel Dünya'da artması duracak ve grafiksel çizgi sabitlenecektir. Sabitlenen bu nokta belli bir zaman diliminden sonra, popülasyon dengesi olarak nitelendirilecektir.

Biyosfer: Biyosferin günümüzde bilim Dünyasındaki karşılığı, yer kürenin bütünüyle canlı yaşamına uygun olan bölümü olarak nitelendirilebilir. Biyosfer, suların en derin noktalarından başlayarak karayı içine alır, ardından kuşların çıkabildikleri ve dahi yaşayabildikleri en yüksek noktaları Biyosferin kapsamı altındadır.

Biyokütle: Biyokütle, herhangi bir canlı türünün genel bağlamda gözle görülebilen, ele alınabilen toplam kütlesidir. Komünite Günümüz, bilim dünyasında komünite, söz konusu olabilecek belirlenen bir alan ve bölümde çeşitli birden fazla popülasyonun oluşturmuş olduğu topluluktur.

Fauna; Günümüz Dünya'nın herhangi bir alan ve bölümünde yaşamakta olan hayvanların tümüne denmektedir.

Flora; Günümüzde bazı bölgelerde bulunmakta olan flora, belirlenmiş bir alan ve bölgede yaşamlarını sürdürmekte olan bitkilerin tümüne denir.

Ekoton: Ekoton, günümüzde ele alındığında söz konusu ekosistemlerin, geçiş alanları yani iki farklı yaşam alanının kesiştiği yer olarak karşımıza çıkar. Bir diğer deyişle ya da matematiksel dille ifade edecek olursak, iki farklı kümenin kesişim noktasıdır da diyebiliriz.

Ekolojik niş: Bir canlının bulunduğu ortamda, gerçekleştirdiği ya da ona dair bulunmakta ve ifade edilmekte olan tüm görev ve sorumluluklara net olarak verilen isimdir.

Süksesyon: Günümüzde iki farklı tür bazı alanlarda gerek çatışma dahilinde gerekse de coğrafi yetersizlikler ya da gereklilikler gereğince, ilk türün ya da ikinci türün bulunduğu bölgeden ayrılması ve diğer grubun söz konusu bölgeye yerleşmesine ekolojik niş ismi, adı verilir.

Biyolojik birikim: Canlı vücudundan herhangi bir şekilde atılamamış olan toksik maddeye verilen isimdir.

Biyoçeşitlilik: Bir ekosistemde bulunmakta olan olası tür çeşitliliğidir. Günümüzde Dünyamızın herhangi bir bölüm ve alanında, faaliyet göstermekte olan bir ekosistemin, içerisinde bulunan tür sayı ve çeşitliliği ne kadar fazla ise bu, söz konusu ekosistem için aynı düzeyde olumlu yönde bir işarettir.

Çevre direnci: Ekosistemler dahilinde veya popülasyonlar dahilinde canlı sayısının net ve hızlı bir şekilde artmasına karşılık oluşturulmuş olan dirence çevre direnci adı verilir.

Evrim: Birçoğumuzun da son derece etkili olarak bilmekte ya da yorumlamakta olduğu evrim, canlıların belirli bir zaman dilimi içerisinde, değişim ve gelişim göstermesine net olarak verilen addır, isimdir. Adaptasyon: Söz konusu canlıların bir ortama etkili olarak uyum sağlayabilmesi esasına dayanır. Bu esas çerçevesinde normal renginden daha farklı bir renge ya da, normal özelliklerinin haricinde yeni bir takım özellikler kazanmış, kazanabilmiş olan bir çok farklı hayvan ya da canlı türüne ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra ekoloji bilimine günler geçtikçe çok daha etkili ve yeni bölümler, tanımlar ve dahi terimler eklenerek devam etmektedirler.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.