Blog

Eko Etiketin İnsan Sağlığına Etkileri

Avrupa Birliği'nin ortak parlemontaların dan bir tanesinde almış oldukları kararlar neticesinde uygulamaya girmiş olan eko etiket uygulaması, bireylerin sağlıklı ekolojik ürünleri çok daha kolay saptayabilmesi için, söz konusu olan ekolojik ürünlere vurulmuş olan etiketlerdir. Bu etiketler sayesinde insanlar, toplum bütünüyle ekolojik olan ürünleri etkili bir şekilde saptayabilmektedir. Bu durum bireylerin sağlık oranlarına doğrudan, direkt olarak etki edebilmektedir. Dünya genelinde faal durum ve konumda olan Eko Etiket yetkilileri, Birleşmiş Milletler, cemiyetleri tarafından detaylı olarak tercih edilmekte, desteklenmektedir.

Bu durum söz konusu Eko Etiket sorumluların Dünya genelinde kabul görürlüğünü kolaylaştırmıştır. Bir bağlamda Dünya, ekolojik ürünlere ciddi anlamda destek vermiştir. İnsan sağlığına etkisi son derece büyüktür. Dünya genelinde aktif bir şekilde kullanılmakta olan etiket uygulaması ülkemizde de etkili bir şekilde devam etmektedir. Eko etiketin dilimizdeki, karşlığı yine ekoloji kavramında olduğu gibi çevre etiketi olarak bilinmektedir.

Ülkemizde özellikle son yıllarda çalışmaların ciddi ve etkili oranda artışı ile birlikte, çevresel ham maddelerden üretilen ürünlere dair eko etiket uygulamaları geliştirilmekte ve söz konusu ürünlere etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Dünya genelinde son derece aktif bir konum ve durumda olan eko etiket firmaları, söz konusu ürünlerin, ekolojik bağlamda değerlendirildiğinde bileşenlerinin ne denli organik ve doğaya dair olduğunu saptamak amacı ile kurulmuş ve faaliyetlerini geliştirerek devam ettirmektedir.

Günümüzde farklı birçok alan ve kategoride detaylı ve sürekli olarak üretilmekte olan ürünler etkili bir şekilde her yerde varlıklarını sürdürmektedirler. Bu ürünlerin üreticilerinin ve söz konusu olabilecek olan yeni çıkmakta olan ürünlerin detaylı bir şekilde kontrol edilebilmesi için, Eko Etiket uygulaması son derece yerinde ve gerekli bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizin, farklı alan ve bölümlerinde bu ürünlerin genelinin test edilmekte olduğu detaylı ve etkili çalışma firmaları bulunmaktadır. Bu firmalar, genel bağlamda ya devlete bağlı ya da uluslar arası sağlıkta denetim kurumlarına bağlı bireyler tarafından donatılmaktadır. Dünya genelinde söz konusu ürünlerin, detaylı olarak kontrolünü gerçekleştiren söz konusu firmalar bir bağlamda, sağlığımızın koruyucusu konumundadırlar. Bu ürünlere bastıkları vurguladıkları damgalar ile etkili bir şekilde bireyleri, halkı toplumu bilgilendirmektedirler. Söz konusu Eko Etiket yani çevre etiket, vurgusu, 23 mart 1992 tarihinde detaylı ve etkili bir şekilde yapılmıştır.

Bizim sistemimiz ise Dünya genelinde faal olarak çalışmaktadır. Genel bağlamda müşteri onayından sonra söz konusu ürünleri alırız. Hemen ardından, ulular arası kapsamda bilinilirliği ve onayı olan EUROLAB Laboratuvarı test eder, ülkemiz genelinde diğer bütün ekolojik ürünlerde olduğu gibi TÜRCERT onaylar, hemen ardında söz konusu ürüne, müşteriye teslim olmadan ECOMARK sertifikası verilir. Söz konusu sertifika, Dünyanın tamamında geçerlidir. Bu ürünü satın almış olan bir birey, istediği zaman istediği şekilde söz konusu ürünü kullanır. O kimsenin kullandığı ürünlerin tamamında çevre etiketi mevcuttur. Eko etiketli ürünlerin tamamı, bireylerin söz konusu şartları taşımaları durumunda son derece etkilidir.

Ekolojik ürünler üretmekte olan firmamız, birçok eczane hastane ve dahi bireyler tarafından etkili olarak tercih edilmektedir. Bu durum dahilinde çalışmalarını gerçekleştirmekte olan ekoetiket.com sitemiz bizim çalışmalarımız dahilinde kendisini etkili olarak geliştirmeye devam etmektedir. İlerleyen zaman, her geçen gün bir bağlamda ekoetiket.com sitesine, sayfasına son derece etkili ve olumlu bir şekilde dokunmaktadır. Söz konusu sitemiz dahilinde bulunmakta olan ürünlerimizi dilediğiniz zaman ekolojik.com sitesinde sorgulatabilirsiniz. Ülkemizin farklı birçok bölgesinde faaliyette olan sitemiz, ekoetiket.com birçok farklı alan tarafından etkili bir şekilde tercih edilmektedir.

Tüm bu işlem onaylarının yanı sıra bir uluslararası onayı bulunmakta olan bir diğer söz konusu firmamız, ECOmark'tır. ECOmark belgelendirme şirketimize dilediğiniz zaman, istediğiniz taktirde ECOmark.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Birçok farklı alanda detaylı olarak çalışmalarını sürdüren söz konusu firmamız bünyesi dahilinde bulundurmakta olduğu laboratuvalar sayesinde getirmiş ya da getirtmiş oldukları ürünleri detaylı olarak kontrol ettirmekte ve müşterilerine sunmaktadır. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra farklı alanlarda detaylı olarak hizmetlerini sunmakta ve gerçekleştirmekte olan şirketlerimiz, İnternet dünyasında ekolojik ürün bağlamında ülkemizde tektir... Ve Dünya genelinde ciddi oran ve düzeyde etkililiğe sahiptir. Bunu, uluslararası kapsamda kendisini kabul ettirmiş, şirketler ve kurumsal belgelendirme firmaları ile çalışmalarından rahatlıkla anlayabiliriz.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.