Ekolojik Çevre

Ekolojik çevre; canlıların çevre ile olan ilgilerini ayrı ayrı ve bütünü ile ele almak yerine ikisini aynı anda inceleyen bir bilim dalıdır. Canlıların yaşadıkları çevreye bıraktıkları olumlu ve olumsuz etkileri inceleyen çevre bilimi olarak bilinin ekolojinin amacı çevresel olumsuzlukları en aza indirgemek, yaşamın sürdürülebilirliğini devam ettirmektir.

Ekolojik çevreye karşı canlıların daha duyarlı olmaya davet etmek ve farkındalığı arttırmak için yeşil çevre, yeşil dünya, yeşil etiket gibi doğayı ve temizliği çağrıştıran bir çok çalışmalara yer verilmektedir.Aynı zamanda biyolojinin bir dalı olan ekolojik yaklaşımlar hakkında bir çok bilim adamı ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda bir çok çalışmaları vardır.Toplumsal sorumlulukların başında yaşadığın çevreye zarar vermemek gelmelidir.

Bu gözle görülür inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Hem kendi hayat kaliteniz hem de sizden sonraki nesillerin sürekliliği için bu konuda herkes gerekli hassasiyetli göstermelidir. ABD’nin Kuzey Carolina Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, bazı şampuanların içinde bulunan “Dietanolamine-DEA” isimli maddenin, beyinde hücreleri öldürdüğünü kanıtlamıştır.1978 yılında Marmara denizinde 126 balık çeşidi varken bugün bu sayı 25 çeşide inmiştir. 2050 yılına kadar da denizlerdeki canlıların % 98’inin yok olacağı tahmin edilmektedir.

Denge hızlı bir şekilde bozulmaktadır. Etkileri ise tüm canlılarda gözükmektedir. Doğal dengenin bozulmasının en büyük etkisi kimyasallar, hızlı enerji tüketimi , doğal kaynakların tahribatı, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların var olması gibi bir sürü sebebe bağlıdır. Doğanın kendi içinde bir düzeni vardır. Örneğin su içerisinde yaşayan canlıların bir bir diğerini yemek koşulu ile hayatta kaldıklarını bilinmektedir.

İklimlerinde hızla bozulması hayvanların ve bitkilerin de yaşam koşullarını zorlamaktadır.Gıda ürünlerinde de ilaçlama kimyasallar ile yapıldığı için bitkilerin yapıları bozulduğu gibi kanserojen bir madde haline gelmektedir. Tüketiciler gün geçtikçe bilinçlenerek daha az kirlilik yaratan , zararlı atıkları olmayan , geri dönüşümü mümkün kendini yenileyebilen kaynakların üretim ve tüketimini sağlayarak daha güvende olacaklarının bilincindedirler. Yapılan anket ve araştırmalara göre tüketiciler çevreci yaklaşımları ile ekolojik ürünlere yönelmişlerdir.

Ekolojik ürünler belirli bir konuda kısıtlı kalmayarak üretimde kullanılan hammaddelerin tedarik edilmesi , üretim aşamasının tüm evreleri ve tüketiciye ulaştırılması aşamalarındaki dağıtım sistemi , paketleme ve etiketleme en son tüketim sonrasındaki çöp haline geldiği evreye kadar tüm prosese hakimdir. Gıda üretimi, hazır giyim, konfeksiyon, enerji üretimi, kişisel bakım – kozmetik ürünleri, yapı inşaat sektörü , arazilerin korunması gibi bir çok sektörde ekolojik ürün kullanılması mümkündür.

Ekolojik ürün kullanımının faydaları nelerdir?

• Doğal kaynakların sürdürülebilir olması sağlanır
• Canlıların nesilleri devam eder
• Hem beden sağlığı hem de ruh sağlığına olumlu etkileri vardır
• Dünyanın daha uzun süre varlığını koruması sağlanır
• Yeni nesillere daha yeşil ve güvenli bir dünya bırakılmış olur
• Ticaret anlamında uluslararası pazarlara girişi kolaylaştırır
• Ekonomiyi canlandırır
• Rekabet gücünü arttırır
• Turizmi canlandırır
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.