Blog

Eko Etiket Nedir?

Eko etiket diğer adı ile çevre etiketi uygulamasıdır. Bu uygulama daha yeşil ürün ve çevrenin ayırt ediciliğini belirlemek için başlatılmıştır.Uluslararası adı Eco Label olarak bilinmektedir. Eko- etiket başlangıçta gıda, ilaç, tıbbi ürünler alanlarında hizmet vermek için uygulansa da yeni ürünler ile yelpazesi hızla genişlemektedir.Avrupa Birliği konseyi tarafından 1992 yılında yasallaştırılarak tüzük haline getirilmiş ve etiket sistemi kurulmuştur.

2010 yılında 1152 adet lisans verilmiş ve yine aynı yıl içerisinde tüzük 66/2010/ EC - Eko Etiket Tüzüğü olarak yürürlüğe girmiştir. Eco etiket ( çevreci etiket) simgesi olarak bir çiçek amblemi seçilmiştir. Bu etiket ile çevreye duyarlılık ön plana çıkarılmak istenmiştir.Türkiye ‘de aynı proje kapsamında Çevre etiket sisteminin kurulması için proje başlatarak EX 66/210 sayılı ve 25 Kasım 20019 tarihli Avrupa Birliğinin Eko Etiket tüzüğünü uygulayarak Türkiye ‘nin çevre koşullarını iyileştirmeyi ve kurumsal yapının kapasitesini arttırmayı hedeflemiştir.

Bu proje Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.2017 yılında projeyi başlatan bakanlık faaliyetlerini 11 Ocak 2018 yılları başında tamamlamıştır.Proje dâhilinde 8 firma ve 15 ürüne eko etiket verilmiştir. Çevre ve Şehircilik bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında çeşitli şehirlerde seminerler düzenlenerek eğitimler verilmiştir.Tekstil, seramik, kağıt sektörlerinde toplam 15 ürüne eko etiket verilmiştir. Türkiye olarak henüz Eko etiket yönetmeliği kesin olarak yayınlanmamış olmak ile birlikte çalışmalar hızla devam etmektedir.

Şu anda Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından taslak yönetmelik yayınlanmıştır. Proje kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak güvenilir, çevreci ürünlerin tüketilmesinin yaygınlaştırılması sağlanmış olacaktır. Eko- etiket; kalite / çevre yönetim sistemleri ile entegre halinde çalışmaktadır. Ürünün kalitesinin değerlendirilmesi ve çevreye zarar vermemesi için özel çalışmalar yürütülmektedir. Tüketiciler satın aldıkları ürünler üzerinde eko etiketi diğer bir adı ile çevre etiketini gördüklerinde ürünlerin yasal standartlar ve testlerden geçirildiklerini bilerek güvenilir ürüne ulaşmış olacaklardır.

AB standartlarında belirlenen yasal düzenlemeler ile doğaya zarar verilmesi önlenmektedir. Bu kapsamda eko etiket sahibi olmak isteyen firmaların kalite yönetim sistemlerini uyguluyor olmaları etikete sahip olma şartlarında kolaylık yaşamalarını sağlamaktadır. Ancak sadece en iyi ürünler bu etiketi almaya hak kazanabilmektedir. Prosedürleri Avrupa birliği tarafından hazırlanmış olması sebebi ile etiket kullanımına hak kazanımı da kolay olmamaktadır. Çevreye daha az zarar vereceği düşünülen ürünler için Eko etiket verilmektedir. Eko Etiket çevreye karşı duyarlı olmasının yanı sıra aslında insan sağlığını da kapsamaktadır. Geri dönüşüm, nihai bertaraf, hammadde, ürün ve tüketim alanlarında çevreye zarar vermeyecek ya da daha az zarar verebilecek şekilde kapsamlandırılmıştır.

Bunların yanı sıra tüketiciye daha duyarlı olabilmeleri için bir fırsat sağlanmış olmakla birlikte, eko etiket sayesinde bilinçlendirmeyi ve kolay ayırt edilebilirliği de sağlamaktadırlar.Bilinçli tüketiciler eko etiketli ürünleri tercih ettikleri takdirde aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacaklardır. Eko etiket Avrupa Birliği kapsamında başlatılmış olması sebebi ile uluslararası pazarlara girişi de kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca Eko etiketli ürünler;

• Az enerji üretirler,
• Yaşam döngüleri boyunca çevreye daha az zarar verirler ,
• Üretim aşamalarındaki tasarım seçimleri ve kullanılan ürünler sayesinde geri dönüşümleri kolay olur ,
• Üretimlerinde az kaynak kullanımı sağlanır ,
• İnsan sağlığına zararlı etkiler bırakmazlar.

Çevre kirliliğinin gün geçtikçe artıyor olması, küresel ısınma, fazla enerji tüketimi sorunları dünyanın da dengesini bozmaktadır. Eko-etiket projesi ile inşaat sektöründe de enerji tüketimini minimize etmek mümkün olmaktadır. Eko-etiketin her alanda uygulanması insanların bilinçlenmesini ve doğru tüketim alanlarını tercih etmelerine fayda sağlamakla birlikte dünyanın fizyolojik yapısının da güçlenmesini sağlamış olacaktır.

Dünya nüfusundaki hızlı artış doğanın dengesini bozmaktadır. Eko – etiket projesi ile dünyadaki birçok ülkede uygulamaya başlanmıştır. Hızlı ve bilinçsiz tüketimle zarar verdiğimiz doğa düzeninin hızla düzelmesi hedeflenmektedir.Eko etiket projesi teşvik edicidir. Kulalndığımız kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri, elektrik enerjisi, gıda sektörü , ambalaj sektörü , tekstil ürünleri gibi bir çok üründe eko etiket uygulaması hayata geçmiştir. Bu kapsamda tüketicilerinde dikkatli olmaları ve çevreye zarar vermeyecek ürünleri seçmeye özen göstermeleri gerekmektedir. Bilinçli bir tüketici olarak yaşadığımız dünya üzerinde ve yaşadığımız ülkede daha kalıcı hasarlar vermemek adına eko etiketli ürünleri seçemeye özen göstermeliyiz.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.