Ekolojik Tarım Ürünleri

Konvansiyonel tarıma alternatif olarak hatalı uygulamalar sonucunda bozulan doğal kaynak dengelerini iyileştirmek ve mevcut ekolojik dengeyi korumak, insana ve çevreye zarar vermeyen üretim sistemi kurmak adına ekolojik tarım geliştirilmiştir. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke Ekolojik tarımı canlandırmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmakla birlikte yönetmelikler yayınlamıştır. Belgelendirme Sertifikalandırma sistemleri geliştirmişlerdir.Ekolojik Tarım; var olan toprak, su, hayvan, bitki ve doğal kaynakları kullanarak yine aynı şekilde doğal kaynaklara zarar vermeden, kirletmeden, genetik özellikleri bozmadan kimyasal kullanımını durdurarak ya da izin verilen ölçülerde kullanarak tarım, hayvancılık, su ve orman ürünleri üretimidir.

Ekolojik tarımda kullanılan tohumların genetik yapısı asla değiştirilmemiş olmalıdır. DNA’ lara dışarıdan müdahale edilmesi, radyasyon ya da mikrodalgada işlem görmesi Ekolojik Tarım prosesini tamamen bozmaktadır. Tohumların ilaçlanması da yine ekolojik tarımda yasaktır. Dünya nüfusunun hızla büyümesi ile konvansiyonel tarım yapan kuruluşlar, çiftçiler vs organik tarım ile üretilen ürünlerin yetersiz olacağını savunmaktadır ancak farkında olmadıkları bir gerçek vardır konvansiyonel tarım ile dünyanın dengesi ile oynanmakta ve canlıların yaşam şartları zorlaştırılmaktadır.

Doğal kaynakların tükenmesi ve kimyasalların canlı biyolojisine nüfusu ile de birçok genetik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında Organik Tarımın esasları ve uygulama yöntemleri belirlenmiştir.Organik tarım uygulamasında doğru bölgede doğru zamanda doğru ürünün ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin doğal kaynaklardan temin edilmesi esastır. İkinci Dünya savaşı sonrası tarım faaliyetlerinde sentetik kimyasal ilaç kullanımı artmıştır.1980’li yıllarda yapılan bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar ile çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu uygulamaların su kaynakları ve toprakları da kirlettiği ayrıca canlıların hayatlarını tehlikeye attığı kanıtlanmıştır.

Yine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından yapılan araştırma raporlarına göre konvansiyonel tarım anlayışının tezleri çürütülmüştür.İnsan nüfusunun hızlı artışı ile organik tarımın yetersiz kalması sebebi ile kimyasal katlılar ile hızlı üretimi sağlayan konvansiyonel tarımın savunduğu tarım faaliyetlerinden ziyade tahıl üretimindeki artış nüfus artışından %50 daha fazla olduğu raporlanmıştır.Bu sebeple organik tarım ile tüketicilere daha sağlıklı besinler sunabilmek ve yine sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek, dünyanın varlığını sürdürebilmesi adına yapılan çalışmalar desteklenmelidir. Çiftçilerin de bu konuda duyarlı olması ve faaliyetlerini ticaretten ziyade ekolojik çerçevelerde sürdürmeleri gerekmektedir.

Ülkemizde dört ana dalda Ekolojik Tarım üretilmektedir. Bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, işlenmiş ürünler, içecekler. Yaş sebze ve meyveler, kurutulmuş meyveler, baharatlar, bakliyatlar(nohut, fasulye, mercimek), hububat ürünleri( buğday, arpa, yulaf) tıbbi ve aromatik bitkiler, et, süt bal, yumurta ve yağ, un ve unlu mamuller, zeytinyağı, dondurulmuş gıdalar, şaraplar, meyve suları, gül suyu, reçeller.

Ekolojik tarım; Doğa ile uyumlu şekilde üretim, kapalı sistem tarım, ürün münavebesi (rotasyon) olarak 3 ana ilke üzerine inşa edilmiştir.

Ekolojik Tarımın Temel Özellikleri

• İnsana ve doğaya uygun olmak,
• Biyolojik çeşitlilik,
• Sentetik kimyasal ilaç ve gübre kullanılmaması,
• Toprak verimliliğini korumak,
• Bitki yerine toprağın gübrelenmesi,
• Az dış girdinin kullanılması,
• Bitki ve toprak direncini artırılması,
• Erken uyarı tekniklerinden yararlanılması,
• Agroekosisteme uygun, dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçilmesi,
• Üretimde miktar artışından ziyade kalitenin yüksek olması

Ekolojik tarım ürünleri ile gerek yurt içinde gerekse uluslarası pazarlara girmek , üretmek , pazarlamak için sertifika sahibi olunması gerekilmektedir.Sertifikalı ürün , ürünün üretildiği andan paketlendiği ana kadar olan tüm süreçlerde standartlara uygun olduğunu göstermektedir. Sertifika işlemleri belirli aralıklarla gerçekleştirilen kontroller ile tarım faaliyetinin gerçekleştirildiği alan ve çiftçi ve diğer çalışanlarında belirli şartlara uygunluğu sonucunda yapılmaktadır.

Söz konusu kontrollerden geçerek onay alan ve sertifikalandırılan ürünler organik/ ekolojik ürün olarak adlandırılmaktadır.Organik ürünlerin bütün süreçleri denetlenmelidir. Denetlenme sonuçları ise belgelendirilmelidir, sertifikasız ürünler organik (ekolojik, biyolojik) adı altında üretilemez ve satılamazlar. Tüketicilerin satın aldıkları tüm ürünlerin belgelerini istemeleri gerekmektedir.

EKOMARK Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Organik Tarımda belgelendirme faaliyetleri yürütmektedir. Uzman kadrosu Ekolojik tarım ürünlerinizin denetimlerini ve kontrollerini sağlamaktadır. Sertifikaların süresi 12 olarak geçerliliğini korumaktadır. Uluslararası akreditasyona sahip olan sertifikalarımız ile dünyanın her yerinde ürünlerinizi doğa dostu olarak tüketicilere sunabilirsiniz. EkoMark düzenleniş olduğu sertifika ile ürünün kaliteli olduğu garantisini vermekle birlikte ürünlerin kalite standartlarında üretildiğini belgelemektedir.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.