Ekoloji

Ekoloji; var olduğumuz bu düzende hem biz canlıların birbirleri ilişkilerini hem de diğer cansız varlıklarla olan ilişkimizi inceleyen bilim dalına verilen isimdir . Ekolojimiz var olduğumuz ilk zamanlardan beri bir nizam içinde yürümektedir. Bu düzenin sağlanmasında süreklilik en önemli payı oluşturmaktadır. Ekolojik süreklilikte ekolojik döngülerin önemli bir payı vardır . Ekolojik döngüler sayesinde doğamızdaki su, karbon,azot ve oksijenin devamlılığını sağlamakta ve bizlerin bunlara ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Bugün bir su döngüsünün olmaması durumunda zamanla dünyamızdaki tüm su tükenir ve bizler susuz bir dünyayla baş başa kalırız. Susuz bir dünya insan ve canlı yaşamına hiç uygun değildir. Susuz bir dünya ve yaşam düşünülemez. Vücudumuzun bile %75 su iken bizim susuz yaşamamız düşünülemez.Su döngüsü; denizler,karalar, göller, nehirler gibi cansız ortamlarda canlılar tarafından gerçekleştirilir. Denizler, göller ve nehirlerden buharlaşan su buharlaşır. Oluşan buhar yağmur ve kar olarak tekrardan dünyamıza geri döner. Karalardaki buharlaşma ve canlıların solunum ve terleme ile verdikleri bu su buharı da bu döngüye katılır.

Dünyamızdaki suyun devamlılığı için çok önemli bir döngüdür. Bu döngünün bozulmasının faturası dünyamıza ağır olur. Bu döngünün bozulmasına sebebiyet veren başlıca etkenler;Atık suların, temizlenmeden su kaynaklarına verilmesi, Ormanların ve diğer yeşil alanların azaltılması, yer altı sularının fazla miktarda kullanılması ve hava kirliliği nedeniyle asit yağmurlarının oluşmasıdır.Karbon canlıların yapısını oluşturan temel maddedir. Bu karbonun kaynağı atmosferde ve sularda çözünmüş olan karbon dioksittir. Fotosentez olayları bu karbon döngüsünde önemli bir yeri oluşturur.Fotosentez olayında, havadaki C02 yeşil bitkiler tarafından alınınca, C02‘in karbonu fotosentez yapan canlılara geçer. Bitkilerden besinlerle hayvanlara aktarılır. Atmosferde karbon dioksitin birikmesi, karbon döngüsünü olumsuz yönde etkileyerek sera etkisi oluşturur. Böylece doğanın ve insanlığın geleceği korunabilir. Oksijen döngüsü de karbon dioksit döngüsüne çok benzer.Doğadaki oksijenin bir kısmı atmosferde serbest oksijen molekülleri (02) hâlinde, bir kısmı da organik maddeler ve aynca C02, H20 gibi bileşiklerin yapısında bulunur.Fotosentez yapan organizmalar, karbon dioksit ve hidrojen dioksiti kullanarak organik maddeleri üretirken ortama serbest oksijen verir. Bu döngü böylece sürüp gider.

Atmosferde bol miktarda azot bulunmasına rağmen canlılar bunu doğrudan alıp kullanamaz . Azotun kullanılması için belirli formlardan geçmesi lazımdır ancak öyle kullanılabilir. Ölen organizmaların yapısındaki azot bileşikleri toprağa karışır. .Toprak ve sularda bulunan bakteriler bu azot bileşiklerini parçalar. Bu döngüler sayesinde doğamızın sürekliliği sağlanmaktadır. Doğamızın sürekliliği için bizlerin eko etiketli ürünlere rağbet göstermemiz gerekmektedir.

Bizler eko etiket içeren ürünler kullanarak doğamızın bu ahengini bozmamış oluruz. Eko etiket sertifikası almak için belli aşamalardan geçilmektedir. Eurolab laboratuvarlarında bir takım testlerden geçen ürünler geçmeyi başarırsa TÜRCERT tarafından ECO MARK sertifikası almaya hak kazanır . ECO MARK sertifikası bugün dünyada bir çok ülkede geçerliliği olan etkin ve saygın bir sertifikadır. Ekoloji üzerine bilgilenmek için ekoloji. com internet adresinden gerekli makalelere ulaşabiliriz. Eko etiket içeren ürünleri ve bunları üreten firmalara ekolojik.com internet adresinden ulaşabiliriz. Ekolojik.com internet adresinden bu ürünleri de temin edebiliriz. Bizler bu ürünleri kullanarak bu ürünleri üreten firmaları da teşvik etmiştir. Bizler bu konu hakkında bilinçlenerek daha yaşanabilir bir geleceğe yol almış oluruz. Bizler bu konularda genç nesillerimizi de bilinçlendirerek iyi yarınlara ulaşabiliriz. Dünyamızın sürekliliği için bizler bu yolda eko etiket içeren ürünlere rağbet göstererek yarınlarımızı kazanmış oluruz. Daha iyi yarınlara ulaşabilmek için hayati bir önem arz eden bu olaya yönelmeliyiz..

Dünya genelinde aktif bir şekilde çalışmakta olan belgelendirme firmalarından birisiyiz. Siz değerli vatandaşlarımız için söz konusu etiketleri etkili bir şekilde, ürünleri kontrol ettikten sonra, yapmakta ve sizlere layık olanları etiketlemekteyiz. Dünya'nın en gözde firmaları neznin de ellerimize geçmekte olan ürünler etkili bir şekilde tarafımızca kontrol edilip sizlere sunulup sunulmamasına, karar verebilecek yetkili organlardan bir tanesiyiz. Bünyemiz dahilinde çalışmalarımızı sürdürmekte olan onlarca firma birçok alanda etkili bir şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir. Bizlerin haricinde faaliyet göstermekte olan bir diğeri ise, TÜRCERT'tir. TÜRCERT devlet destekli bir kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin gözde ürün etiket onay konusunda, etkili kurumlarından bir tanesidir.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.