Neden Ekoloji Önemlidir?

Ekoloji bir bilim dalıdır. Canlıların çevre ile olan ilgililerini incelemektedir. Biyolojinin bir kolu olan ekoloji bitkilerin ve hayvanların yaşamlarını , özelliklerini ve çevreye etkilerini incelemektedir. Bitki ve hayvanları ayrı olarak ele alır ancak doğanın bir parçası olan bitki ve hayvanlar birlikte yaşadığından kesin bir şekilde ayırım yapılmaz. Ekolojik alanda canlıların hangi bölgelerde yaşaması gerektiğini incelemektedir.Dünyanın ekolojik yapısı son zamanlarda daha çok incelenmektedir. Çevre kirlilikleri arttıkça doğaya nelerin nasıl zarar verdikleri tespit edilerek en aza indirgenmeye çalışılmaktadır.

Ekoloji kelimesi Yunancadan gelmekte olup yuva anlamına gelmektedir. İnsanoğlu yaşadığı çevreye zarar verir. Bu durum çevre kirliliği oluşturduğu gibi bitki ve hayvanlara olan etkisinin incelenmesi ekolojik yapının incelenmesi anlamına gelmektedir.

Ekolojiyi diğer bilim dallarından ayıran en önemli nokta canlıların yaşam şekillerinin bulundukları ortamı ne şekilde etkilediğinin inceleniyor olmasıdır.
Ekolojik dengenin bozulmasında insan oğlu ve diğer canlıların oluşturduğu şartların yanı sıra geri dönüşüm sağlamayan ve olumsuz etkisi uzun süre devam eden nükleer atıklarda yer almaktadır.

Dünya üzerinde 7 milyardan fazla insan nüfusunun yanı sıra çok sayıda hayvan ve bitki yer almaktadır.Çevre kirliliğinin giderek arttığı düşünüldüğünde dünya kısa zaman içerisinde yaşam belirtlilerini kaybeden bir gezegen haline dönüşecektir.
Ekolojik dengenin bozulması ile birlikte başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bir çok gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkeler çevre kirliliğinin önüne geçmek için projeler başlatmıştır.Artan nüfus , düzensiz yapılanma , gıda ve enerjinin düzensiz kullanımı gibi bir çok etken ekolojik dengenin bozulmasına etkendir. İklimlerin bozulması , nükleer atıklar , yaygınlaşan hastalıklar gibi birçok olumsuz etkinin önüne geçebilmek adına yapılan çalışmalar neticesinde günümüzde Eko Etiket projesi hayat geçmiştir.

Eko etiket nedir ?

Eko etiket Avrupa Birliği Konseyi tarafından 1992 yılında daha yeşil ürün ve çevrenin korunması için oluşturulan bir sistemdir. Başta gıda ve ilaçlar gibi tüketim ürünleri için geliştirilmiş olmakla birlikte günümüzde 1500 ürün üzerinde uygulanmaktadır. Avrupa birliği tarafından tüzük haline getirilerek ürünler üzerinde çiçek amblemi olarak uygulanmaktadır. Bu şekilde ürünler üzerinde ayırt edici özellik oluşturulmaktadır.

Türkiye Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 2017 yılında çalışma başlatmış olup 2018 Ocak ayında hayata geçirmiş ve Haziran ayı içerisinde kendi taslak tüzüğünü yayınlamıştır.Ülkemizde 8 kurumsal firma tarafından 15 ürüne Eko etiket belgesi düzenlenmiştir. Hızla artan dünya nüfusunda tüm ülkeler ekolojik yapılanma çalışmalarına öncelik vermiştir.Tüketim ürünlerinde olduğu gibi çevre yapılanmalarında , fabrikaların kimyasal atıklarında , kozmetik ürünlerinde de çalışmalar yapılmaktadır.

Eko Etiket kim tarafından düzenlenir ?

Uluslararası geçerliliğe sahip eko etiketin uluslararası adı Ecolabeldir. Ecolabel Avrupa birliği ülkelerinde çevre duyarlılığı konularını işleyen ve tek geçerliliği olan belgedir. Eco etiket başvurusu için Çevre bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmeliğe uygun tüm ürünler için başvuru yapılabilir.
Eco etiket ülkenin ihracat alanında da gelişmesi için büyük destek sağlamaktadır.Örneğin eko etiket sahibi bir ürünün ihracat pazarındaki yeri diğer ürünlerden daha fazladır.

Aynı zamanda ülkenin çevre duyarlığının da temsilcisidir.Eko etiket gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda ticari bir yaptırımı yoktur. Ancak günümüzde organik etiketli ürün bulmak zor olması sebebi ile çiçek amblemi olan ürünlerin Avrupa Birliğinde Çevreci Kamu ihalelerinde de ayrıcalık tanıdığı bilinmektedir.Çevre etiketi ( eko- etiket/ eco label) bağımsız bir organ olan Avrupa Birliği Eko-Etiket kurulu tarafından üretimin tüm aşamaları ve sonrası göz önünde bulundurularak ve ekolojik dengeler incelenerek verilmektedir.Sadece üretim süresinde kullanılan enerji , ham madde , kimyasallardan ziyade geri dönüşüm süreçleri de ayrıca incelenmektedir.

Çünkü üretilen enerji ya da ürünün geri dönüşebilir olması ya da çevreye en az zarar veriyor olması projenin ana temelini oluşturmaktadır.Ürün grupları 26 ana başlık altında incelenmektedir. Temizlik ürünleri , iş hayatında ofis ortamında kullanılan teknoloji ürünleri , ev ortamında kullanılan elektronik eşyalar , mobilyalar , ısınmak için kullanılan enerjiler , oteller ,tarım ürünleri , inşaat sektöründe bina inşa malzemeleri , tekstil ürünleri gibi birçok farklı alanda uygulamaya yer verilmektedir.Başvuru sırasında standartları zorlaştırmamak , kalite ve güveni azaltmamak için aidatlar olabildiğince düşük tutulmaktadır. Basit bir logoya sahip olmasına ve düşük aidatlarda olmasına karşılık sadece en kaliteli ürünler bu etiketi almaya hak kazanmaktadır.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.