Ekoloji ve Diğer Bilimler

Günümüzde, ekoloji Dünya genelinde bilim dalı olarak kabul edilmekte olan birçok bilim dalı ile doğrudan, direkt olarak bağlantı halindedir. Bu durumun ana nedeni, söz konusu olan ekoloji konusunun istemli ya da istemsiz olarak birçok bilim dalına dolaylı yönden değmesi ile gelişmekte ve oluşmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında da gerek devlet destekli gerekse de özel kendi kaynakları ile söz konusu bilim adamlarını desteklemekte olan firmalar, detaylı ve etkin bir şekilde araştırmalarını devam ettirmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalara bir açıdan bakılıp değerlendirildiğinde, söz konusu çalışların tabanının aslında 1990 lı yıllarda Birleşmiş Milletlerin, almış, vermiş olduğu kararlar ile paralellik göstermektedir.

Öyle ki söz konusu kurum bu alanda, özellikle gıda ürünlerinde bütünüyle eko etiket uygulamasının kullanılması ve uygulanması gerektiğini öneriye sunmuş ve bütün taraflarca etkili bir şekilde desteklenmiş ve kabul edilmiştir. O günden sonra farklı birçok kategorinden etkili bir şekilde çalışmalarına devam etmekte olan insanlar, günümüzde, birçok alanda daim olarak gelişmekte olan eko etiketli ürünlere her zaman öncelik veren firmaların öncüsü olmuşlar ve çalışmalarına devam etmişlerdir. Günümüzde bu alanda etkili olarak çalışmalarını sürdürmekte ve her geçen gün çok daha etkin olarak bünyesini ve bünyesi dahilindeki bireyleri güncellemektedirler. Bu alanda yapılan çalışmalardan oluşturulan kurumlardan bir tanesi ise, ECOmark'tır.

ECOmark, uluslararası çapta kendisini göstermiş, son derece önemli, Birleşmiş Milletler tarafından daim olarak desteklenmekte olan bir kurumdur. Ekolojik ürünlerin, ya da söz konusu kavrama uygun olmak için denetime getirilmiş bu alanda çalışmalarını sürdüren ürünlerin detaylı bir şekilde incelemesini, kendi özel bünyesinde inceleyerek onaylama sürecine almaktadır. Bu alanda çalışmalarını etkili bir şekilde, zamanın ve teknolojinin de ilerlemesi ile, güncelleyerek, geliştirerek devam ettirmekte olan ECOmark şirketi, birçok kurum, kuruluş ve firma tarafından detaylı bir şekilde desteklenmektedir. Birçok Avrupa ve Dünya ülkesi söz konusu kurumun, onayladığı ürünleri, doğrudan kabul etmekte ve harici ürünlere, detaylı bir çok farklı test uygulamakta deneyden geçirmektedir.

Dünya'nın farklı bölgelerinde, o alanlarda bulunan çalışanları sayesinde son derece etkili şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan ECOmark kurumu Birleşmiş Milletler sayesinde Dünya'ya kabul ettirilmiş bir kurumdur. Ekolojinin ve ekolojik ürünlerin diğer bilim dalları ile ilişkisine, bir kanıtta ECOmark firması detaylarını araştırdığımızda ulaşabiliriz. Bu alanda çalışmalarını sürdürmekte olan söz konusu firma, bünyesinde daima, biyoloji tabanında olan çalışmalarına devam eden profesyonel bilim adamlarının yanı sıra, farklı bilim dallarından olmak üzere, kimya, matematik ve fizik bu alanların başında olmak üzere, söz konusu alanların profesörleri, araştırmacıları da ECOmark firmasınca bulundurulmaktadır.

Bu alanda bu denli detaylı çalışmakta olan belkide tek firma olarak karşımıza çıkmış olan ECOmark, kalite bakımından Dünya'da tektir diyebiliriz... Bu alanda etkili olan, olabilen bir diğer kurum ise EUROLab olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurum yine ECOmark çalışmalarına benzer, ve belli başlı teknik, taktikleri aynı olmak üzere çalışmalarını sürdüren, söz konusu ekolojik ürünleri araştıran bir firma olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde bu alanda, çalışmalarını sürdüren firma, yetkilileri, EUROLab'ı Avrupa dahilinden, haricine çıkararak Dünya geneline yaymayı amaçlamaktadırlar.

Dünya'nın belli bir kapsamına yayılmayı başarmış olan söz konusu kurum ilerleyen zamanlarda ECOmark tarzı bir kurum olarak, yine Birleşmiş Milletler desteği altında, karşımıza çıkacaktır... Bizler ise ekoetiket.com sitesi olarak sizlerin isteği üzerine ürünlerinizi onaylamak üzere faaliyet gösteren, faaliyetleri ülke geneline yayılmış olan etkili bir fimayız.

Sizler bir yan sitemiz olan ekolojik.com üzerinden dilediğiniz ürünün, detaylı olarak bilgilerine ulaşabilir ve ulaşmış olduğunuz ürünlerin, bilgilerini bizlere ekoetiket.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu alanda vermiş olduğunuz aynı anda, tarafımıza ulaşacak ve yurtdışı resmi kurumlar ile olan bağımız, aracılarımız neticesinde ürününüze kısa bir sürede incelenecek, söz konusu ürünü etkili bir şekilde araştırmaya alacak, bu alanda gerekli etiketleri ürününüzün gerekli testler, deneyler neticesinde almasını sağlayacak ve sizler için söz konusu ürünümüzü sertifikaya tabi tutacaz.Bu işlemlerin hemen ardından TÜRCERT bu ürünü onaylar onaylamaz sizlere en kısa zamanda bilgi vereceğiz. Tüm Dünya'da sistem bu şekilde işlemektedir. Ekoloji Dünya geenlinde var olan tüm bilim dalları ile ilişki içerisindedir.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.